Sunday, March 15, 2009

Para Masabutan San Mayad

By Joel G. France, Ed. D.
Dimond HS, Anchorage, AK


ALIBATA NA BISAKOL SA SORSOGON (Sur)

Batugon sa pinakauna na in-post dini sa blog pataas an pagbasa para masabutan kun pan-o magsurat san Alibata na Bisakol. Kaipuhan lang tiyaga nan mayad na interes na makaaram para masabutan intero. ENJOY!!!

http://picasaweb.google.com/joefran4/AlibataHamus#5314361786075460418

No comments:

Post a Comment